Černý rybník

A keš by milanncz

cerny_rybnikV přírodní rezervace Černý rybník se nachází na katastrálním území Klíny II, asi 4,5 km jihozápadně od vodní nádrže Fláje a 1 km severně od Klínu. Rozprostírá se vlevo od silnice Klíny - Fláje až ke státní hranici se SRN, viz mapka (převzatá z knihy J. Kuncové a kol.). Předmětem ochrany je přirozený charakter hydrologicky, botanicky i faunisticky zajímavého rašeliniště vrchovištního typu. Rezervace zabírá území o rozloze 32,5599 ha a byla vyhlášena 8. listopadu 1993.

V podloží jsou horniny krušnohorského krystalinika, zastoupené dvojslídnou a biotitickou pararulou. Pararula je překryta čtvrtohorními organickými sedimenty (rašelinou). Území rezervace je jen mírně zvlněné: leží v nadmořské výšce 805-815 m. Vlastní Černý rybník o rozloze 1,0862 ha leží v nadmořské výšce 805 m. Byl založen na potoce Svídnici k chovu ryb v 19. století, asi po roce 1848, a původně byl označován jménem Forellenteich (Pstruhový rybník).

Součástí rezervace je nejen samotný Černý rybník, ale především rozsáhlé rašeliniště o rozloze 13 ha, ležící západně od něho. Literatura jej nazývá rašeliništěm U Černého rybníka. Mocnost rašeliny zde dosahuje 1,75 až 6 m. Je to vrchoviště pánevního typu, které přerůstá v typ rozvodný. Na východ je odvodňováno bezejmenným pravostranným přítokem Bílého potoka, směrem na jih přítokem Svídnice. V minulosti byly činěny pokusy o odvodnění rašeliniště; svědčí o tom hluboké odvodňovací příkopy porostlé klečí. Produktem rekultivačních zásahu jsou i menší vodní plošky v okolí rybníka.

Original -zde-

 
Přihlásit se
Kdo je on-line?
Právě připojeni - hostů: 7 
Banner
Banner
Banner
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat